::  Kontakt: Napisz do nas!  :: Co nowego ? :: Aktualności ::  Ogłoszenia  :: Wykaz stron :: 

 

 

 

 


Myśl o przygotowaniu uroczystości koronacyjnych obrazu Matki Bożej Janowskiej, słynącego od wieków licznymi łaskami, powstała w 1974 r. W tym roku 28 lipca proboszcz janowski, ks. Roman Kwieciński, podał komunikat, w którym prosił wiernych o pisemne zgłaszanie wszelkich łask otrzymanych za pośrednictwem Matki Bożej Janowskiej oraz informował w nim o zamiarze podjęcia starań o koronację .

Od roku 1980 zaczęto przygotowywać dzień 8 września, święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, jako dzień koronacji. Odpust świętowany w Janowie, od początku istnienia sanktuarium, zaczął nabierać bardziej uroczystego charakteru. Protektorat nad nim objął Wydział Duszpasterstwa Kurii Lubelskiej. W 1982 r. ks. proboszcz R. Kwieciński koronację obrazu postawił sobie jako najważniejsze zadanie.

15 października 1984 r. wysłał oficjalny list w tej sprawie do ks. bpa Bolesława Pylaka, ordynariusza diecezji lubelskiej, z prośbą o wszczęcie starań o koronację obrazu Matki Bożej Łaskawej w Janowie.

3 listopada tegoż roku bp lubelski zwrócił się do Ojca Świętego z prośbą o pozwolenie na koronację obrazu. 1 grudnia 1984 r. bp skierował podobną prośbę do Konferencji Episkopatu Polski o wyrażenie zgody na rozpoczęcie starań o zezwolenie Kongregacji Sakramentów i Kultu Bożego na koronację słynnego łaskami obrazu Matki Bożej Łaskawej w Janowie Lubelskim.

19 lutego 1985 r. Stolica Apostolska wydała stosowny dekret zezwalający na koronację. Bp ordynariusz powołał specjalny komitet do organizacji uroczystości. Na czele komitetu stanął ks. bp Jan Śrutwa, ówczesny sufragan lubelski, który opracował historyczny memoriał o sanktuarium janowskim do Stolicy Apostolskiej. Wydział Duszpasterstwa Kurii Lubelskiej opracował także obszerną instrukcję dotyczącą uroczystości koronacyjnych.

Komitet organizacyjny ustalił m.in., że miejscem uroczystości będzie plac kościoła parafialnego w Białej (ok. 1 km od sanktuarium janowskiego). Duchowe przygotowanie i akcję informacyjną rozpoczęto w maju, zaś zintensyfikowano w miesiącach wakacyjnych. W miesiącach: maj i czerwiec przeprowadzane były katechezy odnośnie do koronacji, zaś w sierpniu w diecezji lubelskiej głoszono na ten temat kazania. Kapłani otrzymali materiały pomocnicze: katechezy, kazania, list pasterski, foldery, obrazki, plakietki, tekst modlitwy wiernych,  plakaty.

Bezpośrednim przygotowaniem do uroczystości we wszystkich kościołach była niedziela 1 września. Dnia tego odczytano "List pasterski Biskupa Lubelskiego do Diecezjan z okazji koronacji obrazu Matki Boskiej Janowskiej". Ks. bp B. Pylak pisał o królewskiej godności Maryi, krótko zapoznał wiernych z historią sanktuarium janowskiego oraz zaprosił diecezjan na uroczystości koronacyjne. W parafiach dekanatu janowskiego w dniach 5-7 września zostało urządzone triduum przygotowujące wiernych do tego wydarzenia. W Janowie uroczystości poprzedziły rekolekcje, które przeprowadził o. Bonawentura - franciszkanin.

7 września do Janowa przychodziły pielgrzymki z parafii dekanatów: janowskiego, kraśnickiego, biłgorajskiego, bychawskiego, zaklikowskiego, turobińskiego, szczebrzeszyńskiego i tarnogrodzkiego. Pielgrzymów witał i wprowadzał do miasta Pani Janowskiej ks. bp J. Śrutwa. Mieszkańcy Janowa starannie przygotowali swój gród na uroczystości. Miasto udekorowane było emblematami z wezwaniami litanii loretańskiej, napisami mówiącymi o religijnej historii Janowa lub zawierającymi maryjne myśli papieskie. Uroczystości, zgodnie z programem, rozpoczęto w dniu wigilijnym 7 września, o godz. 17:00. Do sanktuarium janowskiego przybył ks. bp B. Pylak i w asyście duchowieństwa wyprowadził obraz Maryi ze świątyni; został on ustawiony na ołtarzu polowym. Ks. bp odprawił mszę św. o Matce Bożej Różańcowej. O godz. 19:00 odprawiono, pod przewodnictwem ówczesnego rektora Seminarium Duchownego w Lublinie, ks. Mieczysława Brzozowskiego, nabożeństwo Słowa Bożego: "Maryja Matką swojego ludu", które przygotowali alumni seminarium. O godz. 21:00 ks. Dionizy Pietrusiński poprowadził Apel Maryjny, zaś po nim różaniec z zapalonymi świecami. Przed północą odbył się koncert muzyki religijnej w wykonaniu zespołu z Lublina. Pasterka maryjna była odprawiona o godz. 24:00 przez kapłanów z dekanatu janowskiego, homilię wygłosił o. Rufin Abramek ZP, przeor Jasnej Góry. Po mszy św. aż do świtu wyświetlane były filmy religijne.

8 września od samego rana do Janowa przybywali pielgrzymi. W świątyni Janowskiej rano odśpiewano Godzinki o Najświętszej Maryi Pannie. O godz. 7:00 została odprawiona msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bpa J. Śrutwy.

O godz. 9:00 procesjonalnie przeniesiono z kościoła parafialnego na plac koronacyjny w Białej. Procesję prowadziła młodzież z krzyżami; w drodze modlono się i śpiewano pieśni maryjne. O godz. 10:00 na placu koronacyjnym odprawiona została msza św. dla młodzieży, którą celebrował i kazanie wygłosił ks. bp Ignacy Tokarczuk, ordynariusz diecezji przemyskiej. Po mszy św. na plac koronacyjny uroczyście weszli księża biskupi na czele z kardynałem Franciszkiem Macharskim, obecnym biskupem Krakowa; zgromadziło się ok. 100 tys. pielgrzymów. Na podium ustawili się: orkiestra dęta z dyrygentem ks. E. Pudełko, schola z opiekunem ks. R. Jurakiem, służba liturgiczna, alumni, przedstawiciele kapituły zamojskiej i lubelskiej, senat KUL, kapłani - goście z innych diecezji.

Głównym celebransem uroczystej mszy św. o godz. 12:00 był ks. kardynał F. Macharski, współcelebrowali: ks. bp B. Pylak, ks. arcybp B. Dąbrowski. W asyście byli: ks. bp J. Śrutwa, ks. bp P. Hemperek, ks. bp R. Karpiński - sufragani lubelscy oraz ks. bp St. Stefanek - sufragan kamieńsko-szczeciński, ks. bp St. Nowak - ordynariusz częstochowski Mszę św. rozpoczęto hymnem "Gaude Mater Polonia". Ks. bp B. Pylak przywitał przybyłych i poprosił ks. kardynała o ukoronowanie papieskimi koronami obrazu Matki Bożej Łaskawej. Homilię w czasie mszy św. wygłosił ks. abp B. Dąbrowski.
Po homilii dokonano obrzędu koronacji. Odczytane zostało breve papieskie, zezwalające na nałożenie na cudowny wizerunek, w imieniu najwyższej władzy kościelnej, złotych koron. Kardynał F. Macharski poświęcił korony i nałożył je na skronie Dzieciątka Jezus i Matki Bożej. Po tym akcie kontynuowano mszę św. Przed modlitwą pokomunijną ks. bp B. Pylak
oddał wszystkich zebranych i całą diecezję lubelską w opiekę Matce Bożej Janowskiej. Na zakończenie nabożeństwa kustosz sanktuarium, ks. kan. Roman Kwieciński, podziękował wszystkim uczestniczącym i przygotowującym uroczystości. Msza św. dziękczynna o godz. 19:00 w sanktuarium janowskim zakończyła uroczystości.

Hasłem programowym uroczystości koronacyjnych w Janowie był cytat zaczerpnięty z hymnu rycerstwa polskiego Bogurodzica. Cytat ten: " Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze" stanowił kontynuację hasła i programu z Wąwolnicy (koronacja w 1978 r.). Hasło to apeluje do ludzi o zmianę postaw w sytuacjach, w których jeszcze dzisiaj zło zwycięża. Był to apel szczególnie do ludzi młodych, którzy są przyszłością Narodu i Kościoła. Uroczystości koronacyjne miały być szansą i okazją dla młodzieży do uświadomienia sobie czyhających na nią zagrożeń oraz pomocą w zrozumieniu własnej roli i odnalezieniu drogi w duchu Ewangelii."

Marzena M. Kaproń, "Ta jest wola Boża...",

Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2002.(s. 56-59)

do góry

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela
23-300 Janów Lubelski, ul. Szewska 1, tel. (0-15) 872-01 11

(C) 2001-2008