Dokument 5 - Akt oddania

Powrót do Koronacji

AKT ODDANIA MATCE NAJŚWIĘTSZEJ

ZWANEJ ŁASKAWĄ, RÓŻAŃCOWĄ

O Pani nasza, Matko Janowska, Królowo wszechświata i nasza Królowo. Spójrz na nas, Twe dzieci, zgromadzone wokół Twego cudownego wizerunku, w którym i przez który uobecniasz się wśród nas. Za przykładem naszych ojców przybywamy tu, w dzień Twoich urodzin, by wypowiedzieć Ci naszą wdzięczną miłość i przedłożyć Ci nasze troski i kłopoty.

Za zgodą Ojca Świętego nałożyliśmy na Twoje skronie królewską koronę, bo wiemy, że jesteś Matką Chrystusa Króla i jako Królowa miłosierdzia nadal troszczysz się o sprawy Królestwa Twego Syna. Wiemy, że ten akt koronacji Twego Obrazu nie przysparza Ci wielkości, bo jesteś pełna łaski i w pełni uwielbienia. Pragniemy jednak w ten nieudolny, ludzki sposób wypowiedzieć Ci to wszystko, co myślimy i czujemy w naszych sercach, gdy poprzez obraz wpatrujemy się w Twoje matczyne, miłosierne oczy. Pragniemy Cię zapewnić, że przykładem Ojca Św. chcemy i my realizować jego zawołanie: „Cały Twój". Pragniemy być Twoją własnością, Twoimi narzędziami w budowaniu Królestwa Twego Syna na tej naszej polskiej ziemi.

Przyjmij to wszystko, co w nas dobre. Pomóż dobrem zwyciężać zło. Wspieraj nasze pragnienia i dzieła. Czuwaj nad naszymi dziećmi. Strzeż naszej młodzieży. Spraw, by nasze rodziny stawały się domowymi kościołami. Kapłanów i zakonnice prowadź drogami świętości na miarę myśli Bożej i potrzeb Ludu Bożego. Kieruj Kościołem Lubelskim, wspólnotą dzieci Bożych, które Cię kochają i oddają Ci cześć w sanktuariach: Krasnobrodzie, Chełmie, Wąwolnicy, Lublinie, Zamościu, Tomaszowie, Chodlu i Księżomierzy. To wszystko, co w nas najlepsze, chcemy Ci wypowiedzieć słowami Apelu Jasnogórskiego. Przyjmij, o Pani Janowska, Łaskawa, Różańcowa, Królowo nieba i ziemi, te nasze myśli i słowa jako znak naszego synostwa, oddania i miłości.

Janów Lubelski 8.09.1985