Dokument 4 - Program Uroczystości

Powrót do Koronacji

PROGRAM UROCZYSTOŚCI KORONACJI MATKI BOŻEJ
W JANOWIE LUBELSKIM

Sobota - 7 września 1985 r.

Miejsce: Sanktuarium w Janowie Lub.

17:00 - Msza św. inauguracyjna. Celebruje Ks. Biskup

Ordynariusz.

19:30 - Nabożeństwo Słowa Bożego: Maryja Matką swojego

ludu.

21:00 - Apel maryjny i różaniec ze świecami.

22:30 - Koncert muzyki religijnej w wykonaniu zespołu

„Konkret" z Lublina.

24:00 - Pasterka maryjna. Koncelebrują księża rodacy z parafii

dekanatu janowskiego.

Niedziela - 8 września 1985 r.

1:00 - Filmy religijne.

6:00 - Godzinki o NMP.

7:00 - Msza św. koncelebrowana.

9:00 - Uroczysta procesja i przeniesienie cudownego obrazu z

Sanktuarium na plac koronacyjny w Białej. Procesją

prowadzi młodzież z krzyżami.

Miejsce: Plac Koronacyjny

10:00 - Msza św. dla młodzieży

11:30 - Ingres Księży Biskupów i powitanie.

12:00 - Akt Koronacji, uroczysta Msza św. Na zakończenie akt

oddania diecezji w opiekę Matki Bożej i procesja do

Sanktuarium.

18:00 - Msza św. dziękczynna w Sanktuarium janowskim.