Dokument 3 - Dekret Stolicy Apostolskiej

Powrót do Koronacji

JAN PAWEŁ II PAPIEŻ NA WIECZNĄ RZECZY PAMIĄTKĘ

Zawsze ochotnym sercem zwykliśmy czynić to, co przyczyni się do chwały Najświętszej Maryi Panny. Ponadto mamy na uwadze i to, że Ona jest Matką Naszego Odkupiciela, jest także chlubą nas wszystkich uważających się za chrześcijan, jest szańcem, którym my jej synowie, osłaniamy się w tym nieustannym ziemskim boju, jest wzorem wszystkich chwalebnych cnót, który z ufnością naśladujemy. Zresztą chwała Maryi jest chwałą Chrystusa; wszystkie zaszczytne dzieła spełniane dla Niej przechodzą na Syna. Dlatego, gdy Czcigodny Brat Bolesław Pylak, Biskup Lubelski, w imieniu swoim, duchowieństwa i ludu przedłożył prośbę Stolicy Apostolskiej, aby w Naszym imieniu i Naszą powagą mógł w swojej diecezji przyozdobić koroną słynący łaskami obraz Najświętszej Maryi Panny, który jest czczony w świątyni parafialnej w Janowie Lubelskim, podając jako motywy prośby - nadzwyczajną cześć ludu względem niego i wielki cuda, jakie od Matki Chrystusa przez ów sławny obraz w ciągu tylu wieków spłynęły - My, mając na uwadze, że to wyświadczone dobrodziejstwo pobudzi umysły do ożywienia chrześcijańskiej wiary -jak najżyczliwiej przychylamy się do prośby. Korzystając więc z Naszej apostolskiej władzy udzielamy upoważnienia najdostojniejszemu Biskupowi Lubelskiemu, by w którykolwiek dzień zechce, nałożył czy to osobiście czy przez kogoś innego drogocenną koronę na czcigodną głowę Najświętszej Maryi Panny Łaskawej i tak uroczysty obrzęd niech do czci doda cześć i do chwały Najświętszej Dziewicy Matki Chrystusa doda nową chwałę. Znosi się wszystkie przeciwne przepisy.

Dań w Rzymie, u św. Piotra, potwierdzając pieczęcią papieską, dnia 19 lutego 1985 r., siódmego roku Naszego Pontyfikatu.

(—) Kard. Augustyn Casaroli

Sekretarz Rady do Spraw Publicznych Kościoła