::  Kontakt: Naoisz do nas!  :: Co nowego ? :: Aktualności ::  Ogłoszenia  :: Wykaz stron :: 

 

 

 

  


W skład dekanatu Janowskiego wchodzi 11 parafii. Funkcję dziekana sprawuje proboszcz parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim, ks. kan. dr Jacek Staszak. Vice dziekanem jest proboszcz parafii Godziszów, ks. kan. lic. Józef Krawczyk.

Przy opracowaniu strony wykorzystano ilustracje i teksty zawarte w kalendarzu Dekanatu Janowskiego na rok 2002.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela
23-300 Janów Lubelski, ul. Szewska 1, tel. (0-15) 872-01 11

(C) 2001-2014