::  Kontakt: Naoisz do nas!  :: Co nowego ? :: Aktualności ::  Ogłoszenia  :: Wykaz stron :: 

 

 

 

 

  

Dzwola - Kościół parafialny pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej

Powrót do dekanatu

Kaplica z 1920 r.Parafia Dzwola została erygowana 17 września 1920 roku przez biskupa M. Fulmana. Powstała z części parafii Janowskiej (dawniej Biała) i włączono ją do dekanatu Janów Lubelski. Ziemię dla nowej parafii przydzieliła Ordynacja Zamojska.  W tym samym roku wybudowano wszystkie budynki parafialne. 
Wcześniej wybudowano drewnianą kaplicę i wtedy biskup lubelski pozwolił w niej odprawiać Mszę Świętą w niedzielę i święta oraz naznaczył księdza Piotra Paneckiego, aby dojeżdżał z Janowa Lubelskiego i zajął się organizowaniem parafii i budową kościoła. Zasługi dla budowy kościoła położył także hrabia Maurycy Zamoyski.  Kościół p.w. M.B. Częstochowskiej w Dzwoli został wzniesiony w latach 1924-1927 wg projektu architekta Ignacego Kędzierskiego z Lublina. Budową zajął się ks. Piotr Panecki jako miejscowy proboszcz. W 1935 roku kościół poświęcił bp. A. Jełowiecki sufragan lubelski. Po II wojnie światowej zdjęto dachówkę i pokryto kościół blachą ocynkowaną. Kościół jest zbudowany z kamienia i palonej cegły. Posiada trzy nawy w stylu neobarokowym. Na frontonie wieża, a nad nawą główną wieżyczka. Po prawej stronie prezbiterium jest zakrystia, a po przeciwnej kaplica. Przed nawą główną kruchta. Kościół liczy 1250 metrów kwadratowych. Ołtarze: główny i boczne zostały wykonane z drewna przez Władysława Krzywickiego z Radomia w 1928 roku. W ołtarzu głównym są trzy obrazy, M.B. Częstochowskiej namalowany na blasze miedzianej - rok 1928 -na zasuwie świętego Józefa i u góry zastawy świętego Andrzeja Boboli, ten ostatni pędzla Władysława Helskiego. W lewej nawie ołtarz boczny z obrazem świętego Izydora i świętego Stanisława Kostki. W prawej nawie ołtarz boczny z obrazem M.B. Różańcowej, a u góry świętej Teresy. W kaplicy bocznej znajduje się ołtarz pierwotny jeszcze z kaplicy drewnianej z dwoma obrazami - M.B. Częstochowskiej i Pana Jezusa. W kościele posadzka wykonana jest z terakoty. Polichromia wykonana po roku 1950 przez Podobińskiego z Zamościa. Na chórze muzycznym organy wykonane przez S. Jagodzińskiego z Garbatki w roku 1928 (remont w 1965). Chrzcielnica pochodzi z lat 1950 (wykonał rzeźbiarz Kania spod Żywca). Obok kościoła stoi metalowa dzwonnica wybudowana w 1969 roku z trzema dzwonami. Wszystko jest dziełem ks. Piotra Paneckiego, który aż do śmierci 5 maja 1972 kierował parafią. Przez 11 lat pomagał mu ks. wikariusz Stanisława Peclik, który został proboszczem 1972 roku i prowadził dzieło swojego poprzednika do śmierci, która nastąpiła 24 września 1998 roku. Obecnie proboszczem jest ks. Czesław Bednarz, któremu pomaga wikariusz ks. Grzegorz Gawęda. Parafia posiada akta parafialne od 1920 roku.

Adres: 23-304 Dzwola 142, tel. (015) 875-22-12
Do parafii należą: Dzwola, Kapronie, Kocudza Grn., Kocudza Grn. II, Konstantów, Władysławów, Zdzisławice.
Odpust parafialny: M.B. Częstochowskiej (niedziela po 26 sierpnia).
Msze święte: w niedziele i święta: 8.00,11.00,17.00 (16.00 zimą). dni powszednie: 7.00,19.00 (17.00 zimą).

Parafia Chrzanówpoprzednia

następnaParafia Godziszów

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela
23-300 Janów Lubelski, ul. Szewska 1, tel. (0-15) 872-01 11

(C) 2001-2014