::  Kontakt: Naoisz do nas!  :: Co nowego ? :: Aktualności ::  Ogłoszenia  :: Wykaz stron :: 

 

 

 

 

 

 


Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela należy do Dekanatu Janów Lubelski  w Diecezji Sandomierskiej od 1992r. Jest jedną z dwóch parafii, które obejmują swoim zasięgiem miasto i okoliczne wioski. Parafia liczy około 8700 wiernych. W parafii pracę duszpasterską sprawuje proboszcz, ks. kan. Tomasz Lis, który jest jednocześnie kustoszem Sanktuarium Maryjnego i prepozytem Kapituły Kolegiackiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Janowie Lubelskim.


 

Proboszcz Parafii
i Kustosz Sanktuarium

ks. kanonik Tomasz Lis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks. Tomasz Lis urodzony w 1974 r. w Starachowicach. Wyższe Seminarium Duchowe ukończył w Sandomierzu. Wyświęcony na kapłana w 2000 r. Po trzech latach pracy jako wikariusz w parafii Koprzywnica został posłany na studia specjalistyczne na Uniwersytet Krzyża Świętego w Rzymie na wydział Komunikacji Instytucjonalnej. Ukończył cykl licencjacki w 2006 r. Pracował jako rzecznik prasowy Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu oraz kierownik oddziału sandomierskiego Gościa Niedzielnego.

Od 1 lipca 2008 pracował jako kapelan Relaksacyjno-Kontemplacyjnego Centrum Terapeutycznego SPeS w Rytwianach. Od 2010 roku był rzecznikiem biskupa sandomierskiego i redaktorem Sandomierskiego Gościa Niedzielnego oraz dyrektorem Katolickiego Domu Kultury Świętego Józefa w Sandomierzu.
Biskup ordynariusz mianował księdza kanonika Tomasza Lisa proboszczem parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Mściowie, z zachowaniem dotychczas pełnionych przez niego funkcji.

8 września 2020 r. w uroczystość Narodzenia NMP, ks. kanonik Tomasz Lis został mianowany proboszczem w parafii p.w. św. Jana Chrzciciela, kustoszem Sanktuarium MB Różańcowej Łaskawej oraz ustanowiony prepozytem Kapituły Kolegiackiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Janowie Lubelskim.

 


 

WIKARIUSZE:

 

 

 

- ks. Tomasz Kopeć - wikariusz

 

 

- ks. Piotr Niewrzałek - wikariusz

 

 

- ks. Damian Surowiec - wikariusz

 

 

- dyrektor WTZ "Caritas" - ks. dr Tomasz Wrona

- Dyrektor Teatru SD - ks. kan. Zygmunt Wnukowski

 


 

KSIĘŻA EMERYCI

 

ks. kan. dr Jacek Bolesław Staszak - senior

Urodzony 29 lipca 1950 r. w Biłgoraju. Liceum Ogólnokształcące ukończył w 1968 r. w Leżajsku. Po odbyciu studiów seminaryjnych w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie (1968-1974) dnia 10 czerwca 1974 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa P. Kałwy. Przedstawił pracę magisterską z teologii na KUL pt. „Organy pomocnicze w zarządzie majątkiem kościelnym w parafii na terenach polskich w ostatnim pięćdziesięcioleciu." Jako wikariusz pracował w Tyszowcach (1974-1976), Nałęczowie (1976-1982), Krasnymstawie (1982-1984), Soli (1984-1989). Proboszczem został w Godziszowie w 1989 r. następnie w Koprzywnicy. Ukończył Podyplomowe Studium Poradnictwa Psychologicznego i Psychoterapii na KUL (1988-1991), napisał pracę nt.: „Psycho-fizjologiczne i pastoralne aspekty starzenia się i przejścia na emeryturę kapłanów". Odbywał również studia na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL zakończone w 1999 r. uzyskaniem doktoratu. Od 2000 r. był proboszczem w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Koprzywnicy, a od 2008 do 2020 r. proboszczem w parafii p.w. ś. Jana Chrzciciela

 

 

ks. inf. mgr Edmund Markiewicz - senior. Urodzony w 1933 r. w Chełmie Lubelskim. Po odbyciu studiów seminaryjnych w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Piotra Kałwy w dniu 20 kwietnia 1958 r. Jako wikariusz pracował we Frampolu (1958 - 1960) i Zamościu, w parafii św. Tomasza Biskupa(1960 -1975). Proboszczem był we Frampolu (1975 -1977), Biłgoraju (1977 - 1986).

Został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiaty w Zamościu (1981), Kanonikiem gremialnym tej Kapituły (1983), kapelanem honorowym Jego Świątobliwości (1989), kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej w Opatowie (1992), prałatem Jego Świątobliwości (1995). 29 czerwca 2000 r. otrzymał godność Protonotariusza Apostolskiego - infułata.

Od 1986 do 2008 roku był proboszczem w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim oraz Kustoszem Sanktuarium Maryjnego. W kwietniu 2008 roku obchodził 50-lecie kapłaństwa. Od 13 lipca 2008 roku jest na emeryturze. Mieszka w dawnym klasztorze nad kancelarią parafialną i będzie pomagał oraz wspierał księdza proboszcza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela
23-300 Janów Lubelski, ul. Szewska 1, tel. 15 87 20 111

Kancelaria parafialna tel. kom. 884 733 594
(C) 2001-2022


Numer konta bankowego parafii:

Bank Pekao SA I Oddział w Janowie Lubelskim

ul. Wiejska 3, 23-300 Janów Lubelski

konto nr: 92 1240 2757 1111 0000 4006 6004