Dokument 2 - list Biskupa

Powrót do Koronacji

BISKUP LUBELSKI Lublin, dn. 1 XII 1984 r.

Nr 2045 /Gł. /84

Do

Konferencji Episkopatu Polski na ręce jej Przewodniczącego J. Em. Ks. Prymasa w Warszawie

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na rozpoczęcie starań o zezwolenie Kongregacji Sakramentów i Kultu Bożego na koronację słynącego łaskami obrazu Matki Bożej Łaskawej (Różańcowej), znajdującego się w kościele parafialnym w Janowie Lubelskim (diecezja lubelska).

Obraz namalowany jest na płótnie przyklejonym do deski posiadającej kształt stojącego prostokąta, zakończonego trapezem o falistych liniach barokowych. Szerokość deski wynosi 107 cm, zaś wysokość 197 cm. Płótno obrazu posiada 93 cm szerokości i 175 cm wysokości. Podstawa obrazu wynosi 84 cm zaś jej wysokość 116 cm.

Obraz został namalowany i udekorowany wg kanonu Obrazu znajdującego się w kościele Santa Maria Maggiore w Rzymie. Należy do grupy kultowych obrazów Matki Bożej, które zostały rozpowszechnione w Polsce w ciągu XVII i XVIII w., czyniąc zadość zapotrzebowaniom religijnym i narodowym. Obraz został namalowany prawdopodobnie w Krakowie.

Kult Matki Bożej Łaskawej (Różańcowej) w Janowie Lubelskim trwa nieprzerwanie od połowy XVII w. aż po dzień dzisiejszy. Nie osłabiło tego kultu nawet rozwiązanie konwentu Dominikanów przez władze rosyjskie, po upadku Powstania Styczniowego, gdyż specjalne modlitwy w sanktuarium przejęło duchowieństwo diecezjalne. Istnieje mnóstwo opisów z okresu XVII - XIX w. na temat cudownych uzdrowień w janowskim sanktuarium. Ostatnie lata dostarczyły tu nowych faktów.

Obecnie kult Matki Bożej Janowskiej promieniuje na sąsiednie parafie i okolice. Koronacja cudownego obrazu w dniu 8 IX 1985 r. stanowiłaby uwieńczenie ponad 300 lat czci Maryi w tej części Diecezji Lubelskiej.

(-) Ks. Bolesław Pylak Biskup Lubelski