:: Kontakt: Napisz do nas ::  Co nowego ? :: Aktualizacja:17 października 2020 r. 15:40

"Ta jest wola Boża, ażeby się tu chwała Jego na tym miejscu i pamiątka moja odprawiała"

 

 Wspólnota Kręgu Biblijnego

Kliknij!  

Strona internetowa o historii Janowa

 

Oficjalna strona Janowa Lubelskiego

 

(C) 2001-2020

 

 

Kliknij i poznaj szczegóły!

Dodano:17 października 2020 r.


DEKRET

Zasady obowiązujące w związku z nową falą pandemii koronawirusa

Kierując się troską o Siostry i Braci narażonych w czasie pandemii na liczne zagrożenia oraz mając na względzie zbawczą misję powierzoną przez Chrystusa Kościołowi, przypominam obowiązujące dotychczas zasady i stanowię dodatkowe, które należy niezwłocznie wdrożyć podczas liturgii i innych działań duszpasterskich.

Proszę jednocześnie wszystkich Księży, aby pozostali w bliskim kontakcie z wiernymi - z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych - w celu zapewniania im opieki duchowej i wychodzenia naprzeciw innym bieżącym potrzebom. Jesteśmy wspólnotą, w której mamy wspierać się nawzajem, służąc sobie z miłością.

 

1. Liczba uczestników nabożeństw liturgicznych.

Przypominam, że zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami sanitarnymi, podczas nabożeństw liturgicznych może przebywać w strefie żółtej – 1 osoba na 4 m² natomiast w strefie czerwonej 1 osoba na 7 m².

 

2. Dyspensa.

Zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam do odwołania dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej następującym wiernym:

- osobom z objawami infekcji,

- osobom w podeszłym wieku,

- kobietom w stanie błogosławionym,

- osobom, które czują wielką obawę przed zarażeniem.

W związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych w tzw. „czerwonej strefie”, udzielam ponadto ogólnej dyspensy od wspomnianego obowiązku wszystkim osobom przebywającym we wspomnianej strefie podczas jej obowiązywania.

 

3. Środki ochrony osobistej

Maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta winni używać:

- wierni uczestniczący w liturgii, chyba że mają zwolnienie lekarskie z tego obowiązku zgodnie z przepisami sanitarnymi,

- pracownicy kościelni będący w kontakcie z innymi osobami, np. podczas zbierania składki czy w czasie przygotowania paramentów w zakrystii oraz w świątyni,

- Służba Liturgiczna podczas liturgii i przygotowania do niej, z wyjątkiem diakona, lektora i psalmisty w momencie czytania lub śpiewu,

- koncelebranci, przynajmniej podczas rozdawania Komunii św. i procesji przez świątynię.

Parafia powinna zaopatrzyć się w dozowniki płynu dezynfekującego, które należy ustawić przy drzwiach wejściowych (lecz nie w kropielnicach). Należy ponadto umieścić przy wszystkich drzwiach wejściowych przypomnienie o obowiązku stosowania maseczek. W przypadku gdyby ktoś nie posiadał maseczki, duszpasterze powinni zaoferować ją nieodpłatnie.

 

4. Udzielanie Komunii Świętej

Podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę. Nie wolno zmuszać nikogo do przyjmowania Komunii Świętej na rękę, jak również nie wolno pozbawiać wiernych możliwości przyjęcia Komunii Świętej na rękę, nawet jeśli wierni wprost nie domagają się tego. Niedopuszczalne jest głoszenie w tej materii teorii niezgodnych z obowiązującą dyscypliną Kościoła.

Za każdym razem należy wyraźnie ogłosić porządek przyjmowania Komunii Świętej. Należy utworzyć oddzielne rzędy dla przyjmujących Komunię Świętą do ust i na rękę. Jeśli obecny jest jeden szafarz, komunikuje on najpierw rząd przyjmujących na rękę, a następnie rząd przyjmujących do ust. Jeśli jest większa liczba szafarzy, wówczas każdy z nich komunikuje w oddzielnym rzędzie.

Kapłan lub inny szafarz rozdający Komunię Świętą winien bezpośrednio przed tą czynnością zdezynfekować ręce, podczas niej mieć nałożoną maseczkę, a po zakończeniu obmyć palce w vasculum i powtórnie zdezynfekować ręce.

 

5. Sakrament pokuty i pojednania

Należy zadbać o należyte zabezpieczenie konfesjonałów, co jest ważne zwłaszcza w kontekście zbliżającego się okresu spowiedzi przed Uroczystością Wszystkich Świętych oraz przed Bożym Narodzeniem.

Nie wolno używać tzw. konfesjonałów zamkniętych (szafowych). W konfesjonałach, na kratkach od strony penitenta, należy umieścić folie ochronne i wymieniać je przynajmniej raz w tygodniu. Należy tam również umieścić środek do dezynfekcji z dozownikiem rozpylającym, prosząc penitentów, aby każdy po sobie zdezynfekował folię.

 

6. Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

W związku z Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym wskazane jest indywidualne nawiedzanie cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą oktawę Uroczystości.

Proszę Duszpasterzy, aby rozważyli możliwość zrezygnowania z jednej uroczystej Mszy św. i procesji w dniach 1 lub 2 listopada, a zamiast tego zaprosili wiernych do udziału w liturgiach sprawowanych w ciągu dnia w świątyniach. Zamiast jednej tradycyjnej liturgii na cmentarzu, można zaproponować nabożeństwa za zmarłych w kolejnych dniach listopada, z zachowaniem obowiązujących ograniczeń i wszelkich środków ostrożności.

 

7. Zachęcam ponadto, aby na zakończenie Mszy Świętych powrócić do praktyki śpiewu Suplikacji w intencji ustania epidemii, za chorych i personel medyczny oraz w intencji zmarłych.

Dziękując Duszpasterzom, Osobom Konsekrowanym oraz wszystkim Siostrom i Braciom w Chrystusie za zrozumienie i budowanie wspólnoty Kościoła, otaczam każdego modlitwą i z serca błogosławię.

Sandomierz, 17 października 2020 r.

+Krzysztof Nitkiewicz

Biskup Sandomierski

Dodano: 17 października 2020 r.


PARAFIALNY DZIEŃ RÓŻAŃCOWY

We wspomnienie Matki Bożej Różańcowej w naszym sanktuarium odbył się Parafialny Dzień Różańcowy…

KONCERT CHÓRU - OBEJRZYJ FILM NA

PROCESJA RÓŻAŃCOWA - OBEJRZYJ NA

 

więcej>>>

Dodano: 8 października 2020 r.


DUŻA SPRAWA W MAŁYCH RĘKACH

Blisko 150 dzieci uczestniczy w nabożeństwie różańcowym w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej i Różańcowej w Janowie Lubelskim…

OBEJRZYJ FILM NA

więcej>>>

Dodano: 7 października 2020 r.


"ODMAWIAJCIE RÓŻANIEC"

"Odmawiajcie Różaniec" pod takim hasłem została zorganizowana wystawa prac wykonanych przez dzieci z rodzicami ze Szkoły Podstawowej w Janowie Lubelskim. Ponad 130 różańców wykonanych z różnych materiałów zdobi obchody Sanktuarium Matki Bożej…

OBEJRZYJ FILM NA

więcej>>>

Dodano: 5 października 2020 r.


KORONKA NA ULICACH JANOWA

Dnia 28 września o godz. 15.00 w ramach ogólnoświatowej akcji „Koronka na ulicach miast” Legioniści Maryi z naszej parafii zorganizowali wspólną modlitwę przy krzyżu na ulicy Zamojskiego, a członkowie Wspólnot do Intronizacji Chrystusa Króla z obu parafii janowskich zorganizowali wspólną modlitwę przy pomniku Chrystusa Króla…

więcej>>>

Obejrzyj film na YouTube

Dodano: 29 września 2020 r.


POMOCNE DŁONIE I GORĄCE SERCA

Przez dwa dni ponad 40 wolontariuszy prowadziło zbiórkę żywności w sklepach Biedronka dla ubogich w naszej parafii. Zebrano blisko 600 kg produktów. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom i wolontariuszom...

więcej>>>

Dodano: 26 września 2020 r.


POWITANIE KSIĘDZA PROBOSZCZA

Niedziela 20 września br. w naszej parafii była radosnym dniem powitania ks. Tomasza Lisa, nowego Proboszcza, który z woli ks. bpa Krzysztofa Nitkiewicza obejmuje posługiwanie w naszej wspólnocie...

więcej>>>

Dodano: 21 września 2020 r.


ŚWIĘTO NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ

MARYI PANNY

W Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Janowie Lubelskim odbył się doroczny odpust połączony z dożynkami dekanalnymi. Gospodarzami tegorocznych dożynek byli mieszkańcy Łążka...

więcej>>>

OBEJRZYJ GALERIĘ ZDJĘĆ

Dodano: 8 września 2020 r.


BÓG ZAPŁAĆ!

W niedzielę 6 września br. nasza Wspólnota parafialna podziękowała naszemu Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Dziekanowi, Doktorowi Jackowi Staszakowi za piękną dwunastoletnią posługę...

więcej>>>

Dodano: 7 września 2020 r.

 

PARAFIALNY DZIEŃ RÓŻAŃCOWY

Kliknij i czytaj więcej...

8.10.2020 r.


 

DUŻA SPRAWA

W MAŁYCH RĘKACH

Kliknij i czytaj więcej...

7.10.2020 r.


 

"ODMAWIAJCIE RÓŻANIEC"

Kliknij i czytaj więcej...

5.10.2020 r.


 

KORONKA NA ULICACH

JANOWA

Kliknij i czytaj więcej...

29.09.2020 r.


 

POMOCNE DŁONIE

I GORĄCE SERCA

Kliknij i czytaj więcej...

26.09.2020 r.


 

POWITANIE KSIĘDZA PROBOSZCZA

Kliknij i czytaj więcej...

21.09.2020 r.


 

ŚWIĘTO NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ

MARYI PANNY

Kliknij i czytaj więcej...

8.09.2020 r.


 

BÓG ZAPŁAĆ!

Kliknij i czytaj więcej...

7.09.2020 r.


 

CZUWANIE NOCNE NA JASNEJ GÓRZE

Kliknij i czytaj więcej...

14.08.2020 r.


 

PIESZA PIELGRZYMKA ZIEMI JANOWSKIEJ

NA JASNĄ GÓRĘ

Kliknij i czytaj więcej...

12.08.2020 r.


 

CZUWANIE MARYJNE

W SANKTUARIUM

MATKI BOŻEJ JANOWSKIEJ

Kliknij i czytaj więcej...

7.08.2020 r.


 

 

KOLEJNA UROCZYSTOŚĆ

I KOMUNII ŚWIĘTEJ

W KOLEGIACIE JANOWSKIEJ

Kliknij i czytaj więcej...

24.06.2020 r.


 

DZIĘKUJEMY CI KOCHANY NASZ OJCZE ŚWIĘTY…

Kliknij i czytaj więcej...

14.06.2020 r.


UROCZYSTOŚĆ

NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA

I KRWI PANA JEZUSA

Kliknij i czytaj więcej...

11.06.2020 r.


 

JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA

Kliknij i czytaj więcej...

11.06.2020 r.


 

I KOMUNIA ŚWIĘTA

Kliknij i czytaj więcej...

11.06.2020 r.


 

POŚWIĘCENIE NOWEGO BUDYNKU

MUZEUM PARAFIALNEGO

Kliknij i czytaj więcej...

17.05.2020 r.


 

KONKURS NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Kliknij i czytaj więcej...

6.02.2020 r.


 

NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE

W JANOWIE LUBELSKIM

Kliknij i czytaj więcej...

27.01.2020 r.


 

SPOTKANIE OPŁATKOWE

2020

Kliknij i czytaj więcej...

16.01.2020 r.


 

„JEZUS PRZYCHODZI

PRZEZ MIŁOŚĆ

I MIŁOSIERDZIE”

Kliknij i czytaj więcej...

9.01.2020 r.


 

ORSZAK TRZECH KRÓLI

Kliknij i czytaj więcej...

7.01.2020 r.


Archiwum
wydarzeń
parafialnych


 

RÓŻA W RODZINIE

Kliknij i czytaj więcej...

NR 1-2 (158-159)
STYCZEŃ-CZERWIEC 2020

 

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela
23-300 Janów Lubelski, ul. Szewska 1, tel. 15 87 20 111
Diecezja Sandomierska

(C) 2001-2020

*******

Numer konta bankowego parafii:

Bank Pekao SA I Oddział w Janowie Lubelskim

ul. Wiejska 3, 23-300 Janów Lubelski

konto nr: 92 1240 2757 1111 0000 4006 6004