::  Kontakt: Naoisz do nas!  :: Co nowego ? :: Aktualności ::  Ogłoszenia  :: Wykaz stron :: 

 

 

 

  


HISTORIA ZGROMADZENIA SIÓSTR OPATRZNOŚCI BOŻEJ

Historia Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej rozpoczyna się we Lwowie w 1857 r. w zaborze austriackim jako odpowiedź na potrzeby ówczesnego społeczeństwa. Na czele zgromadzenia stanęła założycielka Matka Antonina Mirska, która głęboko odczuwała zranienia i zagubienie dziewcząt błąkających się po bezdrożach życia i nie pozostała bierna wobec tego problemu. Urodziła się 28.07.1822 r. w Przemyślu w rodzinie Antoniego i Marianny z Jarockich, którzy zaszczepili w niej ducha wiary i miłości Boga. W Wieku 9 lat Marcjanna straciła matkę, a potem ojca. Jej serce było bardzo wrażliwe i otwarte na Boże natchnienia.

Mając 18 lat wstąpiła do Sióstr Szarytek we Lwowie. Jednak poważna choroba nóg stała się przyczyną opuszczenia zgromadzenia. Zaangażowała się w pracę w Stowarzyszeniu Pań Dobroczynności św. Wincentego a’ Paulo we Lwowie. Nie było wówczas instytucji o charakterze resocjalizacyjnym dla dziewcząt i kobiet z ulicy, a zjawisko prostytucji było bardzo częste. Marcjanna zachęcona przez abpa Łukasza Baranieckiego i księżną Sapieżynę wyjechała do Sióstr Miłosierdzia do Laval we Francji, aby zdobyć doświadczenie i przeszczepić je na teren ówczesnej Galicji. Po powrocie 8.12.1857 r. w archikatedrze lwowskiej złożyła śluby zakonne, obrała imię Antonina i została mianowana przełożoną generalną nowo powstałego Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej.
Głównym celem Zgromadzenia była praca nad dziewczętami zaniedbanymi moralnie i sierotami oraz wychowanie. Jako drogowskaz Matka Antonina podawała ewangeliczne przesłanie: Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dane. Hasłem jej życia, które przekazała siostrom jako duchowy testament, były słowa: Nic ponad miłość Chrystusa i Wszystko na większą chwałę Bożą. Realizacją tych słów były powstające licznie zakłady poprawczo-wychowcze, sierocińce, ochronki i szkoły, w których młode serca były formowane duchowo, moralnie i intelektualnie.

Matka Antonina zmarła 23.11.1905 r. w Rodatyczach na Ukrainie. W r. 1994 Zgrom. rozpoczęło starania o Jej beatyfikację. 3.IV.2008 r. dokonano ekshumacji Jej doczesnych szczątków. Zostały one umieszczone w sarkofagu w domu generalnym Zgromadzenia w Grodzisku Mazowieckim Sługa Boża Antonina Mirska zapoczątkowała wielkie przedsięwzięcie, które trwa nadal w Zgromadzeniu i rozwija się.

Dziś odczytując znaki czasu w różnym wymiarze pracy kontynuujemy jej myśl i przesłanie. Włączamy się w katechizację dzieci i młodzieży przybliżając im Ewangelię Bożej Opatrzności. Siostry katechetki w miejscach pracy prowadzą Ruch Opatrzności Bożej, który skupia młodzież pragnącą żyć Ewangelią w radości i czystości serca, pragnącą dawać świadectwo życia z wiary. Modlimy się o piękno serc młodych ludzi i ukazujemy wartości moralne. W Łące k/Rzeszowa prowadzimy Katolicką Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą, w Grodzisku Mazowieckim, Częstochowie i Twardogórze - Katolickie Przedszkola Niepubliczne. W Przemyślu prowadzimy Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii dla dziewcząt w wieku gimnazjalnym. Prowadzimy też Domy Pomocy Społecznej dla dziewcząt i kobiet upośledzonych fizycznie i umysłowo. Siostry włączają się też w dzieło misyjne Kościoła, niosąc Chrystusa ludziom w Japonii, na Ukrainie i w Kamerunie.

W 2010 r. zrodziła się inicjatywa Duchowego Dzieła Wspierania Charyzmatu Zgromadzenia, zwanego Przyjaciele Opatrzności Bożej. Krąg Przyjaciół w sposób szczególny troszczy się o tych, którzy przez grzech nieczystości zagubili w sobie podobieństwo do Boga. Czyni to przez modlitwę, wyrzeczenia i współpracę. Cieszymy się, że taka grupa powstała również w naszej parafii. Pragniemy podziękować za wsparcie modlitewne i zapewnić naszą pamięć przed Panem.

Opracowała: s. Łucja

Janów Lubelski, 21 czerwca 2015 r.

powrót

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela
23-300 Janów Lubelski, ul. Szewska 1, tel. (0-15) 872-01 11

(C) 2001-2015