::  Kontakt: Naoisz do nas!  :: Co nowego ? :: Aktualności ::  Ogłoszenia  :: Wykaz stron :: 

 

 

 

  


HISTORIA PRACY SIÓSTR OPATRZNOŚCI BOŻEJ

W JANOWIE LUBELSKIM

Początki pracy Sióstr Opatrzności Bożej w Janowie sięgają stycznia 1955 r. Wówczas na żądanie władz państwowych siostry wraz z ks. Franciszkiem Trochonowiczem opuściły Kraśnik i przeniosły placówkę do Janowa Lubelskiego. Siostry prowadziły kancelarię parafialną i dekanalną oraz opiekowały się kościołem i starcami, pracowały też na plebanii. Od IX 1955 r. podjęły pracę katechetyczną. Zajmowały się ogrodem parafialnym i biblioteką.

Na podstawie zakonnej kroniki podajemy trochę statystyki. Na przestrzeni 60 lat w kancelarii parafialnej pracowało, z pewną przerwą czasową, 6 sióstr, w zakrystii 24 siostry, 39 sióstr w katechezie dzieci i młodzieży oraz 30 sióstr w kuchni u księży czy sióstr. Przez krótki czas pracowały w Janowie 2 siostry organistki.

Od początku siostry aktywnie włączały się w działalność parafii, brały udział i przygotowywały wiele uroczystości religijnych. Siostry zakrystianki troszczyły się o piękno janowskiej świątyni, stroiły ją kwiatami i okolicznościowymi dekoracjami. Siostry katechetki prowadziły różne grupy duszpasterskie dla dzieci i młodzieży: Krucjatę Eucharystyczną, Krucjatę Wyzwolenia Człowieka, Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary, Koło Misyjne, Rycerstwo Niepokalanej dorosłych i dzieci, Schole.

Siostry brały udział w pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę i organizowały różne wyjazdy dla dzieci i młodzieży: pielgrzymki dzieci komunijnych, pielgrzymki maturzystów, na kongresy misyjne czy w różne ciekawe miejsca naszej ojczyzny. Przygotowywały okolicznościowe nabożeństwa, np. różańcowe czy drogi krzyżowej, uroczystości I Komunii św., odpusty, Boże Ciało. Każdego roku wystawiały z dziećmi i młodzieżą inscenizacje Bożonarodzeniowe, programy z okazji rocznic papieskich i inne. Siostry dbały o rozwój intelektualny i kulturalny swoich wychowanków: przygotowywały ich do konkursów wiedzy religijnej i konkursów muzycznych. Razem z młodzieżą angażowały się w pomoc dla potrzebujących. Wyjeżdżały z dziewczętami lub same organizowały rekolekcje i skupienia dla nich. Razem z siostrami pracującymi w parafii, bądź pochodzącymi z Janowa i okolic, przeżywały I-e i wieczyste śluby oraz jubileusze, z kapłanami prymicje i kolejne jubileusze. Brały udział w pogrzebach sióstr, księży i zmarłych z ich rodzin.

Kolejne lata przynosiły zmiany personalne sióstr. Nowe siostry kontynuowały i kontynuują rozpoczętą działalność. Z ważnych wydarzeń, jakie przeżywała tutejsza wspólnota, chcę podać te najbardziej istotne.

Siostry kilka razy doświadczyły spotkania z Matką Bożą w kopiach Jej cudownych wizerunków, nawiedzającą wspólnotę bądź parafię: w 1964 r. było to nawiedzenie Matki Bożej Królowej Zakonów, trzykrotnie (w 1982 r., 1988 r. i 2009 r.) – nawiedzenie Matki Bożej w Cudownym Jasnogórskim Wizerunku, a w 1996 r. w znaku Figury Fatimskiej. Bardzo dużo sióstr zgromadziła w Janowie koronacja obrazu Matki Bożej Janowskiej 8.IX.1985 r., kiedy w czasie Mszy św. o godz. 12.00 ks. kard. Franciszek Macharski dokonał aktu koronacji złotymi koronami papieskimi. W 1995 r. siostry łączyły się razem ze wszystkimi parafianami w przeżywaniu Roku Jubileuszowego 350-lecia objawień Matki Bożej Janowskiej, brały udział w uroczystości otwierającej ten rok dla diecezji i w zjeździe kapłanów i sióstr zakonnych pochodzących z ziemi janowskiej.

Siostry uczestniczyły też w ważnych wydarzeniach dla Zgromadzenia, np. w poświęceniu Domu Generalnego i Kaplicy w Grodzisku Mazowieckim w 2002 r. czy w uroczystych obchodach 100-lecia śmierci Założycielki w 2005 r. oraz 150-lecia istnienia Zgromadzenia w 2007 r. Od początku Opatrzność Boża w sposób szczególny czuwa nad dziełem, które trwa i rozwija się. Okres 60 lat stanowi potwierdzenie, że obecność i posługa Zgromadzenia wydawała i wciąż wydaje owoce.

Opatrzność Boża, to pochylenie Boga nad człowiekiem, to troska o jego dobro, dlatego w duchu charyzmatu podejmujemy różne formy apostolstwa. Dziś w sanktuarium pracuje 5 sióstr w różnych obszarach apostolskiej posługi: w zakrystii, kancelarii parafialnej, w katechezie młodzieży i dzieci.

Opracowała: s. Łucja

Janów Lubelski, 21 czerwca 2015 r.

 

powrót

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela
23-300 Janów Lubelski, ul. Szewska 1, tel. (0-15) 872-01 11

(C) 2001-2015