Dokument 6 - Komunikat Biskupa Sandomierskiego

Powrót do Jubileuszu

KOMUNIKAT BISKUPA SANDOMIERSKIEGO

O ROZPOCZĘCIU JUBILEUSZU TRZYSTA PIĘĆDZIESIĘCIOLECIA OBJAWIEŃ

MATKI BOŻEJ W JANOWIE LUBELSKIM

Umiłowany Ludu Diecezji Sandomierskiej,

u progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa Opatrzność Boża kieruje wzrok Kościoła w naszej diecezji ku Maryi, Matce Jezusa. Po uroczystościach i modlitewnej refleksji związanej z powrotem wizerunku Matki Bożej Bolesnej do Jej sanktuarium w Sulisławicach rozpoczynamy dziś Jubileusz Trzysta pięćdziesięciolecia objawień Matki Bożej w Janowie Lubelskim.

Do punktów programu tego Jubileuszu należy m.in. Msza św. z udziałem biskupów i kapłanów różnych diecezji polskich dn. 14 maja oraz Msza św. 10 września, którą będzie celebrował Prymas Polski - obie w sanktuarium janowskim.

Maryja jest tu czczona jako Matka Boża Różańcowa z tytułem: Łaskawa. Łaskawa jest miłość w hymnie św. Pawła. Łaskawa: Matka Łaski Bożej, tej, która jest do zbawienia koniecznie potrzebna. Mówiąc inaczej, Matka Chrystusa żyjącego w Hostii, który chce mieszkać w nas i działać przez nas. Matka Chrystusa, który przez modlitwę różańcową zachęca, by poznawać i naśladować Go w całym Jego misterium, we wszystkich tajemnicach: od Zwiastowania i Wcielenia przez Śmierć i Zmartwychwstanie po Wniebowstąpienie i zesłanie Ducha Św., Jego Ducha, na Kościół będący Jego Ciałem.

Macierzyńska bliskość Maryi czczonej w sanktuarium naszej diecezji niech przypomina Wam prawdę centralną dla katolicyzmu: że pośrednictwo Maryi, Matki Łaski Bożej, i pośrednictwo Kościoła, którego kapłani głoszą Słowo Boże i sprawują sakramenty, jest potrzebne do tego, aby Bóg wcielił się w nas - a więc jest konieczne do zbawienia.

Przyjmijmy Jubileusz objawień Maryi na naszej ziemi lubelsko-sandomierskiej jako jeszcze jedną szansę daną od Boga, by ożywić i pogłębić nasze chrześcijaństwo w świecie, w którym bezcenny skarb wiary - wiary, która daje życie wieczne, jak wyznajemy na chrzcie św. - jest zagrożony na rozmaite sposoby. Przyjmijmy Maryję jeszcze bardziej świadomie jako Matkę Kościoła, Matkę każdego z nas i Matkę naszych rodzin przynoszącą nam zawsze Jezusa Chrystusa.

W tym zadaniu przebudzenia dla Boga całego umysłu i serca, i wszystkich sił dla dawania świadectwa Chrystusowi błogosławi Wam z serca Pasterz diecezji.

Sandomierz, 01.01.1995.

(—) Bp W. Świerzawski